FAQ - Frågor och svar köksrenovering

Här får Du svar på en del frågor som kan dyka upp innan och under en köksrenovering. FAQ - Frequent Asked Questions.


FRÅGA: Hur lång tid tar det att renovera ett kök?

SVAR: Hur lång tid det tar att utföra en renovering beror på flera olika faktorer och naturligtvis beroende på hur omfattande din renovering är och vilken typ av renovering som skall utföras. Köksrenoverarna erbjuder även konceptet X-press kök för Er som önskar en snabbare renovering. 


FRÅGA: Mellan vilka klockslag befinner Ni Er i min bostad? 
SVAR: Vi vill disponera bostaden mellan klockan 07:00-16:00 om inte annat är överenskommet med Din kontaktansvarige. Notera dock att vi inte kommer att befinna oss i bostaden dessa tider varje dag under pågående köksrenovering. 


FRÅGA: Får jag en skriftlig offert? 
SVAR: Självklart får Du som kund en skriftlig kostnadsfri offert. Accepterar Du offerten får Du också ett kontrakt som skall skrivas på av Dig innan offererade arbeten kan påbörjas.


FRÅGA: Får jag ett kontrakt? 
SVAR: 
Ja, vi skriver ett skriftligt avtal. Här finner Du all information om vad som ingår i det fasta priset.


FRÅGA: Vad får jag för information av Er innan köksrenoveringen startar? 
SVAR: Inför starten av bygget hålls ett uppstartsmöte där vi går igenom Din köksrenovering i detalj.


FRÅGA: Vad kan jag som kund göra för att undvika att det blir kommunikationsmissar före efter och under renoveringen? 
SVAR: Läs noggrant igenom informationen Du får av oss och kontrollera att offerten stämmer. Om det är något som Du undrar över eller vill ändra under själva renoveringen skall Du alltid gå via Din kontaktansvarige. 


FRÅGA: Vad händer om Ni gör ett fel, t.ex. monterar något fel eller t.ex. förstör en möbel?
SVAR: Om vi är orsaken till att något går sönder eller att något blir felmonterat så ersätter vi givetvis Er för detta. Innan vi påbörjar arbetet hos Er gör vi en fotodokumentation över hur köket ser ut. Vi ser givetvis till att skydda golven i bostaden med en skyddande och vattentålig täckplast för att undvika skador och slitage på ditt golv. Vi täcker även dörröppningar med täckplats efter överenskommelse. Det är dock viktigt att notera att plasten bara minskar dammspridningen.


FRÅGA: Vad händer om det blir en eller flera besiktningsanmärkningar? 
SVAR: Då åtgärdar vi dem.


FRÅGA: Vad händer om tex. kaklet jag vill ha inte levereras i tid? 
SVAR: Yttre faktorer kan vi inte påverka, och är det så att leverantören inte kan leverara i tid så blir renoveringen således också fördröjd. Det är därför det är viktigt att se till att allt material finns hemma när det är dags för renoveringen att börja.


FRÅGA: Vad händer om det blir kommunikationsproblem? Ponera att jag har sagt en sak som jag vill ändra men sen blir det inte som jag sade? 
SVAR: För att undvika att ett scenario som detta uppstår så använder vi oss av ÄTA-blanketter (ändringar och tillägg). Ansvarig hantverkare får ej utföra några ändringar som frångår påskrivet kontrakt utan att använda sig av en ÄTA-blankett. Denna blankett måste även signeras. En ÄTA-blankett kan tillföra kostnader/alt. avdrag utöver överenskommet signerat kontrakt. 


FRÅGA: Dokumenterar ni min köksrenovering? 
SVAR: Ja, köksrenoveringen dokumenteras såväl i bild som i skrift.


FRÅGA: Vad händer när köket är klart? Hur vet jag att det är klart? 
SVAR: När renoveringen är färdig informerar Din kontaktansvarige Dig om detta såväl muntligt som skriftligt. 


FRÅGA: Kan jag ha mina husdjur hemma under renoveringen? 
SVAR: 
Det går bra, men vi tar ej ansvar för djuren, och Du ansvarar själv för Ditt husdjur och att det inte smiter ut eller skadas under renoveringen, likväl som Du ansvarar för att husdjuret inte skadar hantverkarna. 


FRÅGA: Gör Ni någon städning efter avslutad köksrenovering? 
SVAR: 
Vi utför en så kallad grovstädning. Vill Ni ha en grundlig städning så kan vi mot ersättning ombesörja även detta. Kontakta Din kundansvarige om detta.


FRÅGA: Görs det någon besiktning efter avslutad köksrenovering? 
SVAR: Vill Du ha en besiktning av auktoriserad besiktningsman får Du själv bekosta detta. Däremot gör vi en egen kvalitetskontroll där genomgång av köksrenoveringen sker. Vid denna kontroll kan Du närvara om så önskas och kan då ta upp eventuella åsikter om köksrenoveringen. Om arbetet i funktionell mening är utan anmärkning räknas arbetet som färdigt och då skall slutsumman på fakturan betalas. 

Skulle det förekomma några anmärkningar har vi 25 arbetsdagar på oss att åtgärda ev. anmärkningar – såsom ex. ifyllnad av fog på vissa ställen, färgbortfall eller andra kosmetiska anmärkningar som inte påverkar möjligheten att använda köket.


FRÅGA:Vem vänder jag mig till om jag har frågor eller synpunkter under renoveringen? 
SVAR: Du vänder Dig till Din kundansvarige eller till Din kontaktperson på arbetsplatsen.


FRÅGA: Hur beställer jag extraarbeten under en redan påbörjad renovering? Kan jag ändra något under byggets gång?
SVAR: Arbeten som ligger utöver kontraktet skall beställas skriftligen och måste signeras av Dig på en speciell blankett – ÄTA-blankett. (Ändringar och tillägg). Alla extra jobb debiteras på ett fast pris. Muntliga överenskommelser gäller ej och ändringarna utförs inte om inte ÄTA:n är signerad.


FRÅGA: Hur och när betalar jag för renoveringen? 
SVAR: 
Du gör ingen förskottsinbetalning när Du anlitar oss på Köksrenoverarna. Istället delas fakturan upp enligt en betalningsplan som är relaterat till delmoment i utförda arbeten. Du betalar första fakturan när tätskiktet är monterat. Faktura 2 när kontraktsarbetet är färdigställt. Ni har rätt att hålla inne 10% av kontraktsumman på faktura 2 tills eventuella besiktningsanmärkningar är åtgärdade. Vi söker givetvis ROT-avdrag.


FRÅGA: Vad är ROT-avdrag?
SVAR: ROT-avdrag är ett avdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. 
Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.
För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år. Läs mer om ROT här.


FRÅGA: Hur mycket kan man få i ROT-avdrag? 
SVAR: Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.